Predškolska ustanova "Poletarac" Ljubovija

Вести

Конкурс за упис деце

Предшколска установа објављује конкурс за упис деце у предшколску установу на целодневни боравак узраста од 18 месеци - 6,5 година за радну/школску 2019/2020 годину.

Пријава деце за упис вршиће се у просторијама Предшколске установе „Полетарац“, од 15.05.2019.године до 14.06.2019. године од 0700 - 1500.

Приликом пријављивања родитељи попуњавају пријaвни лист који ће преузети у установи, и доносе извод из матичне књиге рођених за дете. Све пријаве поднете након 14.06.2019. године сматраће се неблаговременим.

Спискови деце која су примљена у Предшколску установу за радну/школску 2019/2020 годину биће истакнути од 21.06.2019.године на Огласној табли вртића. Уговор о међусобним правима и обавезама Предшколска установа ће са корисницима потписивати последње недеље АВГУСТА и прве недеље СЕПТЕМБРА месеца.

Пријаву за упис у вртић можете преузети путем овог линка