Predškolska ustanova "Poletarac" Ljubovija

Кутак за родитеље

Јеловник


ДАН ДОРУЧАК РУЧАК УЖИНА
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Највећа ефикасност у остваривању циљева друштвеног васпитања може се очекивати само када се утицаји Установе и породице међусобно допуњују и потпомажу.


У циљу што успешнијег деловања предшколске установе и породице сарадња између предшколске установе и породице одвијаће се кроз следеће облике:

 • Коришћењем разноврсних облика међусобног повезивања и информисања о детету (свакодневне индивидуалне контакте, кутак за родитеље, родитељски састанци;
 • Стварање прилике за међусобно дружење и живљење;
 • Пригодне ситуације: приликом довођења и одвођења деце и слично;
 • Планирање ситуације: консултације, групни и општи родитељски састанци (информативни, тематски и радионички);
 • Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад;
 • Заједничке активности: уређење отвореног и затвореног простора, израда дидактичког материјала и опреме и сл.;
 • Заједнички изласци: шетње, излети посете;
 • Прославе и празници: Јесења свечаност, Дан Установе, Дечја недеља, Прослава Нове Године, обележавање 8. марта исл.;
 • Организовање различитих облика рада: Играонице, радионице, рођендаонице. У циљу задовољења различитих потреба деце и родитеља и квалитетног провођења слободног времена сарадња Установе и породице одвијаће се плански и систематски током читаве године укључујући родитеље у планирање и програмирање ове сарадње.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Локална друштвена средина има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов већи обухват и задовољавање разноврсних потреба, као и стално усавршавање основних и пратећих делатности предшколске установе.

И ове школске године наставиће се сарадња са основним школама, Културно просветном заједницом, Домом културе, Домом здравља, Библиотеком, предузећима, установама, занатлијама и друго.

У циљу правовремене информисаности о активностима, сарджајима и манифестацијама које се реализују у нашој Установи како родитеља тако и друштвене средине редовним ажурирањем WEB страница наше Установе и слањем прилога у локалне информативне медије.

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ

Од изузетног је значаја остварена добра сарадња Предшколске установе са основним школама, јер уколико се не усклади деловање школе и предшколске установе може доћи до занемаривања резултата остварених на предшколском узрасту, а битно различита средина и захтеви могу створити тешкоће у адаптацији.

Да се то не би догодило сарадња са основним школама одвијаће се кроз следеће облике:

 • Сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника;
 • Посета деце из вртића школи (упознавање објекта, организација активности у школском простору, присуствовање часовима првих разреда);
 • Посета ђака првака вртићу (заједничке активности у просторијама вртића);
 • Заједничке шетње, прославе, приредбе, изложбе и друго,
 • Заједнички састанци родитеља, учитеља, васпитача и стручних сарадника;
 • Заједничко коришћење објекта, спортских терена и других просторија;
 • Организовање стручних саветовања за стручни кадар обеју институција