Predškolska ustanova "Poletarac" Ljubovija

Хроника установеИсторијат установе

Предшколска установа "Полетарац" основана је одлуком самоуправне интересне заједнице дечије заштите општине Љубовија, 30.јула 1981. године под називом „25. Мај“.

Октобра месеца 1981. године вртић је почео са радом. Капацитет објекта је 114 места а на почетку, у целодневном боравку била је формирана једна мешовита група са око тридесетак деце. У дечији втрић било је примљено 7 радника и то: директор, два васпитача, кувар, сервирка, спремачица и домар.

1993. године Скупштина општине мења назив дечијег вртића „25.Мај“ и даје му нови – Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“. Од школске 2011/2012 године установа обавља делатност под називом предшколска установа "Полетарац". Данас наш вртић има 27 запослених.

Формирано је 12 васпитачких група са 198-оро деце, од тога осам васпитних група у установи са 169 деце и 4 групе на терену са 29-оро деце.

Свих ових година континуирано се улагало и даље се улаже у вртић да би живот и рад у вртићу био још бољи.

Услови рада

Услови рада једним делом одређују степен програмске реализације и значајан су чинилац у свеукупном раду и остваривању постављених циљева и задатака у делатности којом се бави Установа.

Имајући у виду узраст деце, време бављења у вртићу, разноврсност активности којим се баве током дана и друге специфичности примерене предшколском узрасту, питање услова рада је тим значајније.


Просторни услови

Просторни услови за реализацију програмских задатака су изузетно добри.

Расположиви простор у којем се одвијају активности деце у целодневном боравку није довољан али је квалитетан.

Зграда је масивна,саграђена од тврдог материјала и пројектним и архитектонским решењима врло занимљива и прилагођена основној делатности своје намене.

Радне просторије у којим бораве деца су величином према утврђеном стандарду са доста природног светла, савременом подлогом са добром комуникацијском везом са просторијама других намена.

У протеклој години је доста учињено на уређењу ентеријера и могућности које су дате у многоме побољшавају услове рада, а простор чине лепшим и занимљивијим, а деци боравак пријатнијим.Кад је у питању централни објекат, учињене су велике промене у самом изгледу: спољашњем и унутрашњем. Цео објекат је реновиран и освежен почев од фасаде,изолације, столарије и грејања на пелет, а у унутрашњости су кречене све собе, кухињски блок, вешерај и све просторије других намена,као и санација дечијих тоалета и тоалета за особље установе. Боје су прилагођене основним постојећим бојама у објекту. У оквиру наведеног рад на побољшању услова се и даље наставља.

За потребе лакшег обављања васпитно-образовног процеса биће обезбеђен нови намештај за све васпитне групе у установи – столови и столице, гардеробни ормарићи за децу, ормари за играчке и дидактику као и ормари за дечије креветиће, док су појединим групама извршене потпуне поправке старог намештаја.

Уредност и чистоћа свих просторија је доста добра захваљујући пре свега радницима који раде на пословима чистоће подним подлогама које су лаке за одржавање и редовним набавкама материјала и средстава за одржавање хигијене.

Услови за боравак деце на слободном простору бар што се тиче укупне површине дворишта су повољни. Највећи део дворишта је травната површина, док је један део покривен асфалтом рачунајући и постојеће стазе и прилазе објекту. Да би дечије потребе за свежим ваздухом, игром и дружењем биле задовољене, набављене су нове справе: љуљашка, дворац, греда, клацкалица. У наредном периоду радиће се на побољшању безбедности деце у дворишту вртића.

Организација рада

  У предшколској установи „Полетарац“ рад се организује у васпитним групама структуираним према узрасту деце.
 • Јаслена мешовита група деце узраста од 18 месеци до 3 године
 • Васпитне групе деце узраста од 3 до 5,5 година – млађа, средња и старија васпитна група.
 • Припремни предшколски програм у целодневном и полудневном трајању (четворочасовни програм) за децу узраста од 5,5 до 6,5 година.

КУЋНИ РЕД

ПУ „Полетарац“ почиње са радом у 6:00h а завршава се у 16:00.


РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ТОКУ ДАНА

6:00 – 8:00 – пријем деце, организовање јутарњих активности

8:00 - 9:00 – припрема за доручак, доручак

9:00- 11:00 – комбинација усмерених и слободних активности у затвореном и на отвореном простору

11:00 – 12:00 – припрема за ручак, ручак

12:00 – 13:30 – поподневни одмор

13:30 – 14:00 – ужина

14:00 – 16:00 – слободна игра деце и испраћај кући

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је обавезан од школске 2006/2007. године. У припремни предшколски програм уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 5,5,година, а највише 6,5 године.Родитељ, односно старатељ чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од 5,5 до 6,5 година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно школу.

Припремни предшколски програм у целодневном боравку и полудневном боравку (четворочасовни) органијује се у објекту ПУ „Полетарац“.

Полудневни боравак реализује се у просторијама подручних основних школа у Црнчи, Доњој Љубовиђи, Узовници и Врхпољу.

Запослени

  Послове и задатке током године обавља следећи број радника:
 • директор (1)
 • васпитача у целодневном боравку (12)
 • васпитача у четворочасовном програму (6)
 • медицинске сестре (2)
 • шеф рачуноводства (1)
 • кувар (2)
 • домар (1)
 • чистачице (2)